Instalacja gotowych zbiorników wodnych

Instalacja gotowych zbiorników wodnych.

Gotowe zbiorniki wkopujemy w odsłoniętym miejscu, do którego słońce dociera przez przynajmniej sześć godzin dziennie, i z dala od drzew i ich mocnych korzeni. Lokalizacja nie może także utrudniać uzupełniania latem ubytków wody.

Jeśli zamierzamy hodować w zbiorniku ryby, powinien on mieć głębokość przynajmniej 60 cm. Żeby z kolei ryby mogły przezimować w oczku musi ono sięgać minimum 1,2 m w głąb. Zbiorniki prezentują się bardziej naturalnie, gdy wkopane są nieco poniżej poziomu terenu, najlepiej w najniższym punkcie ogrodu. Jeśli jednak regularnie nawozimy trawnik, istnieje niebezpieczeństwo, że nawóz wraz z wodą opadową przedostanie się do zbiornika.

Zakładanie oczka wodnego:

1. Wyrównujemy i oczyszczamy teren. Jeżeli zbiornik ma symetryczny kształt, możemy ustawić go na ziemi do góry dnem i oznaczyć palikami i sznurkiem jego kształt lub ostrożnie okopać. Przy bardziej złożonych kształtach zbiornik stawiamy na ziemi w pozycji, w jakiej zostanie wkopany, i wbijamy paliki wzdłuż jego brzegu.

2. Usuwamy darń w obrębie palików. Jeśli brzeg zbiornika chcemy wyłożyć kamiennymi płytami, dodatkowo usuwamy pas o szerokości około 15 cm. Głębokość wykopu pod kamienie powinna być równa ich grubości, tak aby po ułożeniu znajdowały się w tej samej płaszczyźnie co otaczający je teren. Zbiornik równie dobrze może wystawać nieco ponad poziom terenu, co zabezpieczy go przed spłukiwaniem nawozu z wyższych partii ogrodu.

3. Wykopujemy dół pod zbiornik, biorąc pod uwagę głębokość i szerokość poszczególnych zatoczek. Wykop należy dodatkowo pogłębić o przynajmniej 3 cm – tyle wynosi minimalna grubość ochronnej warstwy piasku, na której będziemy sadowić zbiornik. W trakcie kopania dokładnie usuwamy wszystkie korzenie i kamienie. Co jakiś czas możemy wkładać do wykopu zbiornik i odciskać jego kształt w ziemi. Z pewnością ułatwi nam to kopanie i dopasowanie dołu do formy oczka.

4. Za pomocą drewnianej listwy i poziomicy sprawdzamy, czy brzegi wykopu tworzą płaszczyznę poziomą.

5. Ubijamy dno wykopu, a następnie usypujemy na nim ochronną warstwę piasku.

6. Osadzamy zbiornik w wykopie.

7. Częściowo napełniamy zbiornik, pozwalając, by nieco osiadł, a następnie ponownie sprawdzamy, czy jest właściwie wypoziomowany. Wolne przestrzenie przy bocznych ściankach wypełniamy przesianym piaskiem. Jeśli szczeliny są zbyt wąskie, piasek możemy wtłoczyć strumieniem wody. Kontynuujemy napełnianie oczka wodą, aż jej lustro osiągnie wysokość około 5 cm poniżej brzegów, co jakiś czas sprawdzając wypoziomowanie zbiornika.

8. Wolne przestrzenie pod brzegami wypełniamy piaskiem, stabilizując ułożenie zbiornika.

9. Brzegi zbiornika pokrywamy łupkiem lub kamiennymi płytami.

10. Przestrzeń między kamieniami a trawnikiem wypełniamy podłożem…

11 .na którym układamy usuniętą wcześniej darń lub wysiewamy trawę.