Przykłady tarasów na wysokości I piętra

Przykłady tarasów na wysokości I piętra, ich usytuowanie w stosunku do zamkniętej bryty budynku.

Przykłady tarasów na wysokości I piętra, ich usytuowanie w stosunku do zamkniętej bryty budynku.