Różne wielkości i kształty tarasów dolnych

Różne wielkości i kształty tarasów dolnych, przenikających do wnętrza ogrodu.

Różne wielkości i kształty tarasów dolnych, przenikających do wnętrza ogrodu