Melioracja – jak to się robi

Zacznijmy od wyjaśnienia co to jest melioracja. Według definicji melioracja to szereg zabiegów, które na celu mają długookresowe polepszenie zdolności produkcyjnej gleby. Na niektórych terenach warunki wodne są na tyle trudne, że melioracja jest konieczna. Nie chcemy przecież żeby nasz ogródek po każdym deszczu zamieniał się w kałużę błota. Pamiętajmy: wpierw rozwiązujemy problemy melioracyjne a dopiero potem zakładamy ogród!

Skutecznym sposobem melioracji jest założenie systemu odwadniającego, który składa się z sieci perforowanych (przedziurawionych) rurek ułożonych w rowkach, które są wykopane w warstwie żwiru i piasku. Warstwę tą przykrywa się geowłókniną, która umożliwia swobodny spływ wody do wcześniej założonych rur melioracyjnych.

Oczywiście wodę warto gromadzić w zbiornikach i wykorzystywać ją do różnych prac ogrodowych np. podczas suchszych okresów. Cena melioracji w dużej mierze zależy od wielkości ogrodu oraz od stopnia zalania.