Wykusze zabytkowe

Wykusze zabytkowe

Wykusze zabytkowe:

1,2- Przykłady wykuszy średniowiecznych;

3 – Wykusz na tle ściany gotyckiej.