Wykusze

Wykusze

Wykusze:

1 – Drewniany o rzucie prostokątnym, spotykany w niektórych miasteczkach i dużych wsiach;

2- O konstrukcji drewnianej, szachulcowej (pruski mur), stosowany w budynkach na północnych terenach Polski:

3 – Drewniany, rozwiązany na rzucie pięciobocznym.