Stary dom w Kazimierzu nad Wisłą

Stary dom w Kazimierzu nad Wisłą

Stary dom w Kazimierzu nad Wisłą: balkon drewniany, płyta balkonowa z desek ułożonych na wysuniętych na zewnątrz belkach stropowych, podpartych wspornikami; słupki balustrady rozmieszczone w rytmie wsporników powiązane poziomo ułożonymi deskami.