Rytmy budynku

Rytmy budynku

Rytmy budynku: 1 – Regularny rytm loggii w prostokątnym układzie konstrukcji budynku – rytm światłocienia; 2 – Rytm funkcjonalny pasów poziomych; 3 – Ukośnokątny, regularny rytm motywów dekoracyjnych, pozbawiony cech funkcjonalnych; 4 – Rytm funkcjonalny pasów pionowych.