Rytm elementów konstrukcyjnych

Rytm elementów konstrukcyjnych.

Rytm elementów konstrukcyjnych:

1 – Stropów i ścian działowych o polach wypełnionych oknami;

2 – Okien w połączeniu z portfenetrami;

3 – Faktury osłon balkonowych w prostokątnym układzie konstrukcji budynku – rytm cieni;

4 – Ukośny, regularny rytm osłon balkonowych – rytm cieni