Wysiew traw siewnikami

Wysiew traw siewnikami stosuje się u nas niestety jeszcze bardzo rzadko. Do tego celu można używać siewników różnych typów, wśród których można wyróżnić siewniki rzutowe i rzędowe oraz coraz rzadziej stosowane siewniki wyrzucające nasiona siłą odśrodkową lub za pomocą wydmuchiwanego powietrza. Produkcja dwóch ostatnich typów została zaniechana, ponieważ wysiew przy ich użyciu ma te same wady co wysiew ręczny. Natomiast siewniki rzutowe zapewniają dużą równomierność wysiewu. Przykrywanie nasion można wykonywać sposobami omówionymi przy siewie ręcznym.

Nowoczesne siewniki rzutowe są maszynami wieloczynnościowymi i oprócz wysiewu nasion mogą służyć do rozkruszania, wyrównywania i wałowania oraz do wysiewania nawozu. Siewniki takie przykrywają nasiona przez przemieszanie gleby, co jest niekorzystne z omówionych już względów (nierównomierna głębokość nasion przemieszaniu z glebą).

Siewu rzędowego do niedawna nie stosowano podczas zakładania trawników, ponieważ używane do tego celu siewniki rolnicze dawały zbyt duże odległości rzędów. Powierzchnie między rzędami były łatwo opanowywane przez chwasty, a rośliny w rzędach nadmiernie zagęszczone.

Dużą zaletą siewników rzędowych jest umieszczanie nasion na jednakowej głębokości. Nowoczesne siewniki rzędowe skonstruowano przede wszystkim do renowacji trawników. Są to siewniki talerzowe. Wysiewają one nasiona do rowków wycinanych talerzami na określoną głębokość, którą można regulować, Po powierzchni talerza nasiona spadają bezpośrednio na dno odcinanego rowka. Podczas renowacji trawników tradycyjnymi sposobami straty nasion dochodzą do 70-80%, użycie natomiast siewników talerzowych zapewnia kiełkowanie nasion w 70%. Siewniki te okazały się również dobre do zakładania trawników. Niewielka (7,5 cm) odległość rzędów po dobrym przygotowaniu gleby nie grozi zachwaszczeniem i może być szybko opanowana przez rozłogi traw. Po pierwszym koszeniu rzędy stają się niewidoczne.

Niewątpliwą zaletą siewu rzędowego jest dobre wykorzystanie nasion i równomierne ich wschodzenie. Siewniki rzędowe, podobnie jak nowoczesne siewniki rzutowe, są maszynami wieloczynnościowymi dużej wydajności. W ich przedniej części mogą być wmontowane różne narzędzia mieszające lub przecinające, napędzane przez, silnik.