Tworzymy ogród skalny

Tworzymy ogród skalny.

Rozważnie dobierzmy kamienie – lokalny kamień o różnych kształtach i wymiarach może wyglądać na naszym skalniaku bardzo naturalnie. Granit prezentuje się mało atrakcyjnie, a łupek z czasem się rozpadnie. Dobrym materiałem jest piaskowiec, jednak jasne odmiany po paru latach przebarwiają się na brudnoszara. Najlepiej prezentują się kamienie o wyraźnym rysunku i ciekawej barwie. W centrach ogrodniczych możemy zazwyczaj nabyć kamienie niewielkich rozmiarów. Szukając większych głazów, trafimy raczej do wyspecjalizowanych punktów sprzedaży.

Układając kamienie, należy zachować środki ostrożności. Powinniśmy pracować w rękawicach i odpowiednim obuwiu. Podnosząc ciężkie głazy, zginamy kolana, a nie kręgosłup. I uważajmy na dłonie – nawet najpiękniejszy skalniak nie jest wart zmiażdżonych palców!

W ogrodzie większość kamieni przewieziemy wózkiem i taczką. Do cięższych głazów potrzebny będzie wielokrążek. Można też ułożyć głaz na drewnianej płycie, pod którą podstawimy kilka okrągłych belek. Przepychając płytę z głazem, wysuwamy ostatnią belkę i podkładamy ją od przodu. Taki sposób sprawdził się podczas ustawiania Stonehenge i egipskich piramid, powinien więc także zadziałać przy wznoszeniu naszego skalniaka! Jeśli taczki, wózki lub okrąglaki grzęzną w ziemi, teren musimy wyłożyć grubymi deskami lub płytami.

Duże kamienie powinny być wkopane w ziemię do jednej trzeciej wysokości i lekko odchylone do wewnątrz. Jeżeli kamienie mają charakterystyczny rysunek, starajmy się ułożyć je w taki sposób, by linie biegły w tym samym kierunku. Bardzo świadomie dobierajmy każdy kamień naszej kompozycji, rozpoczynając od największych głazów, a następnie układając pomiędzy nimi mniejsze. Co jakiś czas warto spojrzeć na kompozycję z pewnej odległości. Łatwiej wprowadzać zmiany na bieżąco niż po zakończeniu pracy.

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie głazy powinny stać stabilnie. W razie potrzeby większe kamienie podpieramy mniejszymi.

Jak zrobić skalniak?

1.Miejsce, na którym wzniesiemy skalniak, odchwaszczamy ręcznie lub spryskujemy środkiem chwastobójczym zawierającym glifosat. Najlepsza pora oprysku to wiosna, kiedy następuje gwałtowny rozwój chwastów, okres kwitnienia lub jesień, kiedy obumierają części nadziemne chwastów wieloletnich.

2. Na ciężkich glebach gliniastych konieczne jest ułożenie warstwy drenażu – usuwamy ziemię na głębokość szpadla, a następnie wypełniamy wykop ceglanym lub betonowym gruzem.

3. Na warstwie drenażu rozkładamy agrowłókninę.

4. Następnie usypujemy podłoże na zaplanowaną wysokość. Przed przystąpieniem do kolejnych prac czekamy, aż podłoże osiądzie.

5. Szkicujemy plan skalniaka lub tworzymy mały model z kamyków, oceniając rozstaw poszczególnych elementów.

6. Wyznaczamy położenie kamieni za pomocą palików i sznurka…

7 …wliczając w to większe kamienie i kluczowe dla całej kompozycji głazy.

8. Duże kamienie przestawiamy ostrożnie za pomocą łomu, tworząc kolejne I piętra kompozycji.

9. Przechylamy je nieco do tyłu i zasypujemy do jednej trzeciej wysokości, by nadać skalniakowi naturalny wygląd.

10. Przestrzenie między kamieniami wypełniamy odpowiednim podłożem i wyznaczamy położenie roślin.

11. Jeśli ich układ nas zadowala, przystępujemy do sadzenia. Na koniec skalniak ozdabiamy łupkiem i drobnymi kamieniami, by jak najwierniej odzwierciedlał fragment górskiego krajobrazu.