Uprawa i produkcja róż w Polsce

Uprawa i produkcja róż w Polsce.

Widoczny na całym świecie wzrost zainteresowania różą jako rośliną ozdobną o wyjątkowej wartości nie ominął również i naszego kraju. Pierwsze przejawy tego zainteresowania przypadają u nas na drugą połowę XIX wieku, jednakże uprawa róż koncentrowała się głównie w magnackich dobrach i niektórych majątkach ziemskich. W tym czasie uprawiano prawie wyłącznie róże na własny użytek, opierając się na czołowych pozycjach asortymentu zachodnioeuropejskiego, a więc przede wszystkim na remontantkach (Rosa hybrida bifera hort.).

Znaczny postęp w zakresie popularyzacji róż przypada w naszym kraju na początek XX wieku. Powstają wówczas pierwsze szkółki róż, które wydatnie przyczyniają się do wprowadzenia tych roślin do ogrodów przydomowych, a także, w coraz to poważniejszych ilościach, na tereny zieleni publicznej.

W tym czasie zaczyna się również u nas rozwijać uprawa pod szkłem (głównie w doniczkach) na skalę handlową w ośrodkach wielkomiejskich.

W pierwszym ćwierćwieczu bieżącego stulecia odnotowujemy u nas niezwykle dynamiczny rozwój produkcji szkółkarskiej róż oraz zwiększenie zakresu ich zastosowania. Powstaje w tym czasie szereg szkółek specjalistycznych, prowadzonych na wysokim poziomie według najlepszych wzorów europejskich; szkółki te oferują kilkusetodmianowe kolekcje, obejmujące aktualnie najlepsze i najefektowniejsze odmiany. Powstają wówczas również gospodarstwa ogrodnicze specjalizujące się w postępowej uprawie szklarniowej. W tej dziedzinie staramy się dorównywać zagranicy.

W dalszym ciągu wzrasta zainteresowanie różami ze strony coraz szerszych kręgów miłośników róż, a także ze strony kierownictwa miejskich terenów zieleni, które dostrzega w różach bukietowych wybitne walory zdobnicze i stosuje te rośliny masowo.

W ostatnich latach przed drugą wojną światową mieliśmy już w kraju doskonale postawioną produkcję szkółkarską, opartą na wzorach i asortymentach zachodnioeuropejskich. Olbrzymiemu postępowi w zakresie produkcji szkółkarskiej i gruntowej uprawy róż nie towarzyszył odpowiedni rozwój uprawy szklarniowej. Tej uprawie nie sprzyjał poważny import kwiatów z zagranicy, z krajów wysoko wyspecjalizowanej produkcji, oraz polityka cen, które w ówczesnym układzie stosunków gospodarczych nie kształtowały się dla krajowego producenta pomyślnie.

Uprawa handlowa róż obejmuje u nas dwa główne kierunki: uprawę szkółkarską róż, czyli produkcję krzewów, oraz uprawę na kwiat cięty, prowadzoną w gruncie i pod szkłem. Do tego można jeszcze dodać uprawę na owoc, która w naszym kraju w ostatnim czasie zrobiła znaczne postępy.