Gdy rośliny pragną pokarmu

Rośliny dobrze rosną, pięknie kwitną i wydają obfite plony tylko wtedy, gdy mają dostateczną ilość składników pokarmowych. Czerpią je przede wszystkim z podłoża, dlatego należy dbać, by nie zostało wyjałowione.

Nawozy mineralne dostarczają roślinom wszelkich potrzebnych do życia elementów, ale pozbawiają glebę życia. Ich ubytki muszą być co roku uzupełniane. Stosując nawożenie naturalne, ogrodnicy zasilają raczej glebę niż rośliny.

Dzięki regularnie dostarczanej materii organicznej gleba pozostaje żyzna i rośliny mogą czerpać z niej w miarę swoich potrzeb. Nie zachodzi wtedy niebezpieczeństwo przenawożenia. Jeśli już używamy nawozów mineralnych, najlepiej jest dodawać je do kompostu.

Oprócz dobrze znanego obornika (krowiego, kurzego) i gnojowicy w ogrodnictwie ekologicznym stosuje się różnego rodzaju mączki – kostną, rogową, z wodorostów i z krwi – bardzo bogate w substancje odżywcze.