Rośliny wodne

Rośliny wodne

Rośliny wodne odgrywają kluczową rolę nie tyko jako element ozdobny naszego oczka, ale także w zachowaniu równowagi biologicznej zbiornika. Ich liczba wpływa na czystość wody i rozwój glonów. Odpowiedni dobór roślin wodnych jest także gwarancją, że nasz zbiornik doskonale będzie harmonizował z otoczeniem. Odpowiednie barwy zapewni nam przede wszystkim roślinność nadbrzeżna i strefy bagiennej. Rośliny wodne dzielimy na cztery główne grupy:

  • bagienne, rozwijające się w podmokłym podłożu wokół zbiornika;
  • rośliny nadbrzeżne, rozwijające się w płytkiej wodzie o minimalnej głębokości 15 cm;
  • rośliny wodne, ukorzeniające się na dnie zbiornika, których liście i kwiaty unoszą się na powierzchni (np. lilie wodne); oraz
  • rośliny swobodnie pływające.
  • Osobną grupę stanowią rośliny podwodne, które wprawdzie nie wpływają zasadniczo na wygląd oczka, pełnią w nim jednak ważną funkcję: natleniają wodę i stanowią schronienie dla drobnych zwierząt zamieszkujących zbiornik.