Znaczenie roślin ozdobnych w życiu człowieka

ZNACZENIE ROŚLIN OZDOBNYCH W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Rośliny ozdobne odgrywają dużą rolę w życiu współczesnych ludzi. Świadome upiększanie i wzbogacanie otoczenia człowieka za pomocą roślin jest znane od najdawniejszych czasów. Rośliny jako element zdobiący nie mogą być zastąpione czymś innym. Odznaczają się one szczególnymi wartościami, które wynikają z bogactwa form, wielkości, barw i kształtów. Są one przedmiotami pięknymi i żywymi co powoduje dla nich szczególny sentyment u ludzi.

Zastosowanie roślin ozdobnych w życiu codziennym jest niezwykle duże i ma bardzo różne formy. Najważniejszą rolę spełniają rośliny ozdobne w kształtowaniu miejskich, terenów zieleni, które polepszają warunki klimatyczne i zdrowotne oraz zdobią nasze miasta. Wartości dekoracyjne roślin są tam świadomie wykorzystywane w różnych zestawieniach i służą szerokim rzeszom ludności w okresie całego niemal roku.

Dla, potrzeb miejskich terenów zieleni produkuje się w naszym kraju olbrzymie ilości roślin ozdobnych. Wielkie ilości roślin ozdobnych znajdują również zastosowanie w ogrodach przydomowych, w osiedlach i na wsiach oraz w ogrodach działkowych. Zaspokajają one potrzeby wielkiej rzeszy miłośników i amatorów, którzy sami bezpośrednio nabywają, sadzą i pielęgnują rośliny w swych ogrodach. Oni też przeżywają największe radości z tego niezwykle pożytecznego kontaktu z roślinami. Bezpośrednie zajmowanie się uprawą i pielęgnowaniem roślin jest najbardziej zalecaną formą wypoczynku, szczególnie dla ludzi zatrudnionych w miastach.

Podobną rolę, lecz; w znacznie mniejszych rozmiarach, spełniają rośliny wprowadzane do wnętrz mieszkalnych. Umiejętnie dobrane i zastosowane są najwdzięczniejszą formą dekoracji. Wprowadzają nastrój ciepła i przytulności. Rośliny uprawiane w mieszkaniu bywają często przyczyną głębszego zainteresowania światem roślin i przyrodą w ogóle. Mogą też spełniać poważną rolę w rozwijaniu zainteresowań młodzieży, wyrabianie smaku estetycznego itp.

Olbrzymią rolę odgrywają rośliny, a szczególnie ich kwiaty, w życiu kulturalnym ludzi. Używanie kwiatów do wyrażania szacunku, przyjaźni czy hołdu stało się od dawna powszechną formą zwyczajową. Za ich pomocą można o wiele łatwiej wyrazić uczucia, które dla kogoś żywimy, i uczucia te dzięki kwiatom stają się bardziej zrozumiałe. Kwiaty służą więc do wyrażania i przekazywania wielu wewnętrznych stanów i nastrojów ludzi.

Kwiaty dzięki szczególnemu urokowi i świeżości są najbardziej miłą i bezpośrednią formą dekoracji na wiele różnych okazji. Wprowadzają zawsze nastrój pogody i radości, uprzyjemniają pracę, ułatwiają wypoczynek.