Drenaż

Regularne nawożenie gleby dojrzałym materiałem organicznym z pewnością przyczyni się do polepszenia jej struktury i przepuszczalności. Istnieją jednak dodatkowe metody poprawy właściwości podmokłych gleb. Przyczyną …