Przykład tarasu oddzielonego od reszty ogrodu drewnianą balustradą

Przykład tarasu oddzielonego od reszty ogrodu drewnianą balustradą.

Przykład tarasu oddzielonego od reszty ogrodu drewnianą balustradą; część tarasu zacieniona markizą, część druga – nasłoneczniona; przy ścianie kominowej zbudowany grill.