Propozycje lampionów do wykonania sposobem domowym

Propozycje lampionów do wykonania sposobem domowym.

Propozycje lampionów do wykonania sposobem domowym:

1 – Prosty lampion o kształcie graniastosłupa;

2 – Lampion o kształcie sześcianu;

3 – Lampion ośmioboczny, wykonany analogicznie jak na rys. 2;

4 – Lampa stojąca, podłogowa; prosta konstrukcja nóżek i lampy wykonana z zespawanych prętów okrągłych grubości 4-6 mm; osłona lampy wykonana według przykładu na rys.2