Sposoby rozmieszczenia pojemników na rośliny

Sposoby rozmieszczenia pojemników na rośliny

Sposoby rozmieszczenia pojemników na rośliny.

1 – Skrzynka lub doniczki ustawione na zewnętrznym parapecie, zabezpieczone ażurową balustradą z prętów metalowych;

2 – Płaskowniki zamocowane do futryny okna tworzą zabezpieczenie dla skrzynki ustawionej na zewnętrznym parapecie,

3 — Ozdobny, kuty lub zespawany z prętów albo piaskowników, pojemnik-kosz zamocowany na wspornikach poniżej okna, służy do ustawienia skrzynki lub doniczek;

4 – Ażurowe balustradki drewniane z pionowych szczeblinek w kształcie płotka lub z poziomych listewek służą jako zabezpieczenie dla skrzynek albo doniczek ustawionych na zewnętrznym parapecie okna;

5 – Balustradki wykonane z prętów i płaskowników żelaznych