Wsporniki balkonów różniące się kształtem i materiałem

Wsporniki balkonów różniące się kształtem i materiałem.

Wsporniki balkonów różniące się kształtem i materiałem:

1 – Wspornik z belek kamiennych;

2 – Wspornik z jednego bloku kamiennego;

3 – Wspornik ozdobny z okresu baroku;

4 – Wspornik o 200 lat młodszy; ukryty dźwigar okryty płaszczem z wytłoczonej ozdobnie blachy;

5 – Wspornik – postać uskrzydlonej kobiety: odlew żeliwny z XIX w.;

6 – Ażurowy żeliwny wspornik podtrzymuje stalową płytę.