Murki – Kamienne lub ceglane

Murki

Kamienne lub ceglane murki doskonale pasują do ścian domów wykonanych z takiego samego materiału, zapewniając spójność ogrodowych kompozycji. Unikajmy wznoszenia murów o grubości pół cegły – nie wyglądają atrakcyjnie i nie są wytrzymałe. Do tego ławo się przewracają, dlatego wymagają wznoszenia w regularnych odstępach przypór lub filarów. Jeżeli niski murek kończy się tuż przy drodze, lepiej zasadzić w tym miejscu jakąś przyciągającą wzrok, wysoką roślinę, aby nie uderzył w niego cofający kierowca!

Istnieją różne sposoby wiązania cegieł, w zależności od układu wozówek (dłuższych boków cegieł) i główek (węższych boków) w licu ściany. W wiązaniu pospolitym warstwy wozówkowe przykrywa się na przemian warstwami główkowymi. Spoiny pionowe jednej warstwy przesunięte są względem spoin warstwy następnej o jedną czwartą cegły. W wiązaniu kowadełkowym główki i wozówki ich naprzemienny układ widoczny jest w warstwach kolejno następujących po sobie. W wiązaniu weneckim warstwy wozówkowe i główkowe układa się na przemian, jednak co druga warstwa wozówkowa jest przesunięta o pół cegły w stosunku do poprzedniej.