Dobór roślin na balkony, loggie i tarasy

Do szkodników atakujących rośliny należą mszyce, nosicielki chorób wirusowych roślin. Występują one głównie wówczas, gdy powietrze jest przesuszone, a liście nie zraszane i nie myte. Jedynym mechanicznym sposobem niszczenia mszyc jest ich gniecenie, skuteczne wówczas, gdy pojawią się pierwsze okazy. Częste przeglądanie roślin przeprowadzanie odpowiednich czynności pielęgnacyjnych całkowicie zapobiega pladze mszyc. Przy zbytnim wysuszeniu powietrza wystąpić mogą tzw. wciornastki – maleńkie owady groźne dla roślin.

Poza szkodnikami pojawiającymi się na roślinach, występować na nich mogą objawy chorobowe, wynikające z atakowania roślin przez grzyby i bakterie.

Zgnilizny mokre, które opanowują łodygi i korzenie, występują w niskich temperaturach przy zbyt obfitym podlewaniu. Szara pleśń, występująca na liściach w postaci brunatnych plam z szaropopielatym nalotem, jest spowodowana zbyt obfitym podlewaniem lub przenawożeniem roślin. Również choroba, zwana mączniakiem rzekomym, występuje wskutek przedawkowania wody. Mączniak właściwy objawia się białym nalotem na liściach. Chore liście należy natychmiast odciąć i zmniejszyć podlewanie.

Chemiczne środki ochrony roślin należy stosować tylko w ostateczności, nadmierne ich stosowanie może być bowiem szkodliwe i to nie tylko dla roślin, ale również dla człowieka. Istnieją łatwo dostępne i nieszkodliwe dla zdrowia, gotowe do użycia środki w aerozolu, jak Pirimor i Floks-Pomona, oraz środki przygotowane systemem domowym, np. naparz czosnku. Bardziej szczegółowe i aktualne informacje na temat możliwości nabycia gotowych preparatów zawierają takie czasopisma, jak „Działkowiec”, „Hasło ogrodnicze”, „Owoce, warzywa, kwiaty”.

Innym elementem mającym dodatni wpływ na powodzenie w uprawie roślin jest nawożenie – zasilanie gleby. Prawidłowe dokarmianie roślin polega na dostarczaniu wszystkich składników w odpowiedniej proporcji. Dlatego też najlepiej stosować gotowe, łatwo dostępne w handlu mieszanki nawozowe, z których najczęściej spotykany „Florowit” ma szczególne zastosowanie dla upraw balkonowych.

Jak już powiedziano, ziemia przed nawożeniem powinna być wilgotna; najlepiej zabieg ten przeprowadzić po południu, gdy operacja słoneczna nie jest silna. Rośliny świeżo posadzone lub przesadzone dokarmia się dopiero po upływie paru (2-4) tygodni, gdy roślina przejdzie okres adaptacji.

Załączony wykaz roślin zawiera: rodzaj – nazwy roślin, stanowisko, schemat kształtu, zastosowanie zależnie od usytuowania, barwy kwiatów.

Wykaz roślin na okna, balkony, loggie, tarasy