Wymagania jakościowe drzew i krzewów iglastych

Ogólne wymagania jakościowe w odniesieniu do materiału szkółkarskiego drzew i krzewów iglastych są następujące:
—    drzewa i krzewy iglaste, podobnie jak liściaste, powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany i wyprowadzana zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej;
—    przewodnik powinien być jeden lub więcej niż jeden, zależnie od wymagań szczegółowych prosty lub o dopuszczalnej krzywiźnie;
—    pączek przewodnika musi być wyraźnie wykształtowany;
—    bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie-uszkodzona;
—    pędy korony powinny być nie przycięte lub przycięte zgodnie z wymaganiami szczegółowymi;
—    pędy boczne drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, chyba że dopuszcza się nierównomierne rozmieszczenie zgodnie z wymaganiami szczegółowymi;
—    poszczególne okółki powinny być równomiernie rozmieszczone (nie dotyczy to wszystkich roślin iglastych);
— liczba pędów bocznych w okółku powinna być zgodna z normą szczegółową;
—    wymiary muszą być odpowiednie do określonego gatunku i odmiany.

Na podstawie omówionych cech rośliny kwalifikuje się do odpowiedniej klasy wielkości oraz do I lub II wyboru.

Wadami drzew i krzewów iglastych, niedopuszczalnymi w obrocie handlowym, są:
—    silne uszkodzenia mechaniczne,
—    ślady żerowania szkodników,
—    oznaki chorobowe,
—    więdnięcie i pomarszczenie kory na pędach,
—    martwica kory na przewodniku i szkieletowych pędach korony.

Ogólne wymagania jakościowe w odniesieniu do materiału szkółkarskiego róż dotyczą formy naturalnej — krzewiastej, oraz formy piennej.