Budowa ścieżki wyłożonej korą lub żwirem

Budowa ścieżki wyłożonej korą lub żwirem.

Żwir i grys kamienny stanowią doskonały materiał na ścieżki w ogrodach nieformalnych. Jeśli pozwolimy, by nawierzchnia taka przekraczała obrzeża ścieżki, wcinając się w sąsiadujące rabaty, wspaniale wtopi się w otaczającą roślinność.

1. Wytyczamy ścieżkę sznurkiem i palikami.

2. Usuwamy roślinność i glebę na głębokości 4-5 cm, jeśli ścieżka przebiega przez trawnik.

3. Wyrównujemy wykop, usuwamy ziemię z miejsc, w których rozmiękła, i zastępujemy ją gruzem bądź tłuczniem. Następnie ubijamy dno wykopu – możemy użyć do tego słupka z ogrodzenia. Wzdłuż wykopu wbijamy drewniane kołki w odstępach 60-75 cm -powinny mieć długość przynajmniej 20 cm (jeśli chcemy je pomalować, zróbmy to przed wbiciem). Kołki wbijamy młotkiem, przykładając od góry deskę, by nie zdeformowały się lub nie popękały.

4. Do kołków mocujemy deski z drewna impregnowanego ciśnieniowo o przekroju 100 mm x 25 mm, które będą pełnić funkcję obrzeży. Do każdego kołka mocujemy je dwoma galwanizowanymi wkrętami lub gwoździami. Deski możemy mocować do dowolnej strony kołków. Pamiętajmy jednak, że jeśli zostaną wewnątrz, a ścieżka będzie wąska, łatwo się o nie potkniemy! W miejscach, w których deski stykają się z elementami kamiennymi lub betonowymi, zwłaszcza w nasłonecznionych, pozostawiamy niewielką szczelinę dylatacyjną umożliwiającą kompensację pracy drewna.

5. Wykop wykładamy agrowłókniną, która zapobiegnie wzrostowi chwastów. Zwróćmy uwagę, by jej brzegi założyć dokładnie na boczne deski.

6. Na końcu wysypujemy 7-centymetrową warstwę kory, wyrównujemy ją grabiami i ubijamy butami.