Mocowanie słupków

Mocowanie słupków. Jest to praktyczny sposób, który wykorzystamy przy wielu pracach omawianych w tym rozdziale. Podobnie jak przy układaniu ścieżek, warto i w tym wypadku wypożyczyć betoniarkę.

1. Wykopujemy dołek odpowiedniej i głębokości: dla słupków ogrodzeniowych o wysokości 1,8 m zwykle 60-centymetrowy, a dla słupków 1,2 m -45-centymetrowy. Głębokości dołków nie powinny być mniejsze, zwłaszcza jeśli słupki porastać będą pnącza lub ogrodzenie będzie narażone na silne podmuchy wiatru. Średnica dołka powinna być taka, by pomiędzy słupkiem a ścianami dołka pozostawała 10-centymetrowa przestrzeń.

2. Kopiąc, wzruszamy dno wykopu widłami, a następnie usuwamy ziemię małą szufelką. Jest to praca dość żmudna. Przewidywaną głębokość dołka należy powiększyć o około 15 cm – taką grubość ma zazwyczaj warstwa podsypki z gruzu. Jeśli mamy do wykopania sporą liczbę dołków, możemy wynająć firmę, która zrobi to szybko świdrem ziemnym. Oszczędzimy sobie tym samym sporo pracy i czasu, chociaż koszty całego przedsięwzięcia oczywiście wzrosną.

3. Istnieją dwie metody mocowania słupków. Możemy je zabetonować mieszanką cementu i żwiru w stosunku 1:4 lub obsypać słupki gruzem do wysokości około 15 cm poniżej poziomu terenu, który mocno ubijamy. Resztę dołka wypełniamy betonem układanym warstwami, z których każdą dokładnie ubijamy, by usunąć pęcherzyki powietrza.

4. Teraz ubijamy kolejne warstwy betonu wokół słupka, np. drewnianym kołkiem.

5. Ostatnią warstwę betonu formujemy kielnią, ze spadkiem umożliwiającym spływanie wód opadowych.