Mocowanie słupków ogrodowych

Mocowanie słupków ogrodowych.

Zalewanie słupków w betonie zapewnia im stabilność, zwłaszcza na lżejszych glebach. Słupki nieimpregnowane ciśnieniowo mają tendencję do gnicia na styku z betonem. Pamiętajmy, że usuwanie bryły betonu, by wymienić słupek, to prawdziwa udręka I Dobrze, kiedy fundament słupka wystaje nieco ponad poziom terenu i uformowany jest tak, by spływała z niego woda. Taki spadek istotnie zmniejsza ryzyko przegnicia słupka, który szybciej schnie.

Stalowe kotwy do mocowania słupków najlepiej sprawdzają się na glebach ciężkich. By zwiększyć ich stabilność na glebach lżejszych, dobrze jest zalać je betonem. Słupki mocujemy w gniazdach kotew, przykręcając je śrubami. Taki sposób montażu umożliwia szybką wymianę słupków w razie potrzeby.

Mocowanie słupków ogrodowych – przebieg prac.

1. Zanim przystąpimy do kopania dołków lub wbijania kotew, dokładnie sprawdzamy przebieg podziemnych linii energetycznych oraz instalacji wodnych i gazowych.

2. Najpierw łomem lub ostrym szpikulcem robimy w ziemi, próbne otwory. Jest to szczególnie istotne na kamienistym gruncie – kotwy wykrzywią się i skręcą, jeśli natrafią na większy kamień.

3. W gnieździe kotwy umieszczamy drewniany klocek. Gdybyśmy uderzali młotem bezpośrednio w kotew, ścianki gniazda uległyby deformacji lub rozszczepieniu.

4. Ciężkim młotem wbijamy kotwę w ziemię. Co kilka uderzeń sprawdzamy poziomicą, czy utrzymuje się w pionie.

5. Kiedy gniazdo kotwy znajduje się tuż nad ziemią, wkładamy słupek, który mocujemy śrubami.