Budowa ogrodzeń – porady

Budowa ogrodzeń – porady.

• Zanim kupimy panele i słupki, wytyczamy sznurkiem linię płotu. Jeżeli linia ta ma być prostopadła do innych płaszczyzn w ogrodzie, np. ściany budynku lub innego odcinka ogrodzenia, sprawdzamy kąt, korzystając z zasady trójkąta egipskiego. Mierzymy długość płotu, a następnie obliczamy potrzebną liczbę paneli i słupków. Nie zapominajmy, że liczba słupków będzie zawsze o jeden większa od liczby paneli – na ustawienie płotu złożonego z 10 paneli potrzebujemy 11 słupków.

• Naszą linią odniesienia nie jest linia biegnąca po ziemi, lecz wzdłuż wierzchołków słupków, która pozostaje pozioma bez względu na nierówności terenu. Obliczając długość słupków, weźmy po uwagę, że może być ona różna. Przycięte zbyt długie słupki ustawiajmy ciętą płaszczyzną ku górze, mocując w betonie zaimpregnowany odcinek. Powierzchnię cięcia zabezpieczamy środkiem ochronnym. Dobrze jest od góry przybić do słupków deski chroniące przed wilgocią lub ozdobne elementy wykończeniowe.

• Jeśli teren, na którym ma stanąć płot, ma znaczny spadek, konieczna będzie budowa ogrodzenia schodkowego. Różnica wysokości między poszczególnymi panelami powinna być stała na całej długości płotu. Najpierw obliczamy różnicę poziomów pomiędzy najwyższym i najniższym panelem. Następnie mierzymy długość płotu (od zewnętrznej ścianki pierwszego słupka do zewnętrznej ścianki ostatniego). Wartość tę pomniejszamy o łączną szerokość wszystkich słupków. Otrzymaną w ten sposób liczbę dzielimy przez obliczoną wcześniej różnicę poziomów. Tak oto uzyskamy wartość, o jaką należy obniżać (lub podwyższać) kolejne panele. Jeśli matematyka nie jest naszą domeną, obliczenia dajmy lepiej komuś do sprawdzenia.

• Jeżeli słupki ogrodzeniowe osadzamy w betonie, najlepiej od razu ustawmy cały ich szereg, podpierając listwami i stabilizując je gruzem. Po dokonaniu niezbędnych poprawek, zalewamy betonem wszystkie słupki.

• Najważniejszą rzeczą jest dokładne wypionowanie słupków. Cały czas sprawdzajmy ich ustawienie poziomicą i na bieżąco korygujmy wszelkie odchylenia. Zwróćmy także uwagę, by poszczególne panele mocować do słupków w tej samej płaszczyźnie pionowej, przebiegającej przez środek słupków. Jeśli na słupku wyznaczamy pionową linię pomocniczą, pamiętajmy, po której stronie linii montujemy panele!

• Jeżeli pierwszy słupek naszego ogrodzenia przylega do ściany budynku, dodatkowo mocujemy go do niej trzema kołkami rozporowymi. Zwróćmy uwagę, by słupek zachował pion. Jeżeli ściana w tym miejscu jest nieco krzywa i między nią a słupkiem powstają wolne przestrzenie, wbijamy w nie kliny z impregnowanego drewna. Odpowiednie wypionowanie słupków jest dość żmudne, ale konieczne. Jeśli tego nie dopilnujemy, między słupkami a panelami pojawią się nieestetyczne szpary.