Konstrukcje z kratownic

Konstrukcje z kratownic.

Mocowanie paneli

Istnieje kilka metod mocowania paneli do słupków. Najpopularniejsza i najprostsza polega na przybiciu ich galwanizowanymi gwoździami, które wbijamy przez ramę panelu. Przed przybiciem należy sprawdzić, czy panel ustawiony jest w płaszczyźnie pionowej. Aby ułatwić przybijanie, panel możemy oprzeć na cegłach. Inną metodą jest mocowanie za pomocą ceowników lub kątowników z nawierconymi otworami. Panele o wysokości 1,8 m powinny być przykręcane do słupków za pomocą trzech profili z każdej strony. Wybieramy wkręty galwanizowane.

Skracanie panelu

Bardzo często odległość pomiędzy ostatnim a przedostatnim słupkiem płotu jest węższa niż szerokość panelu. W takiej sytuacji panel musimy skrócić. Zaznaczamy na nim pionową linię wyznaczającą potrzebną szerokość (dobrze jest zmniejszyć tę szerokość o parę milimetrów, co ułatwi nam późniejszy montaż). Ostrożnie przecinamy panel wzdłuż linii. Z odciętej części montujemy pionowe listwy ramy i przybijamy je lub przykręcamy śrubami do panelu. W wielu typach paneli trzeba wykonać odpowiednie nacięcie na końcach poziomych listew ramy. Na koniec zabezpieczamy przycięte elementy środkiem konserwującym.

Konstrukcje z kratownic:

1. Wytyczamy linię, wzdłuż której będziemy montować kratownice.

2. Układamy kratownice wraz ze słupkami na ziemi i oznaczamy palikiem środki dołów, w których osadzimy słupki.

3. Okopujemy łopatą ziemię wokół palików, wyznaczając brzegi dołków.

4. Osadzamy słupki w betonie.

5. Poziomicą sprawdzamy, czy słupki znajdują się w pozycji pionowej.

6. Przybijamy kratownice do słupków galwanizowanymi gwoździami lub mocujemy metalowymi obejmami. Rozciągnięcie dołem sznurka ułatwi mocowanie kolejnych kratownic na tej samej wysokości.

7. Konstrukcja z kratownic w pełnej krasie. Teraz można westchnąć z zachwytu.