Budowa łuku w ogrodzie

Budowa łuku

Łuk wykonany jest z dwóch par pionowych słupków zalanych betonem, poziomych odcinków usztywniających konstrukcję oraz drabinek stanowiących zwieńczenie tu ku. Możemy także użyć cieńszych gałęzi do wyplatania ozdobnych kratownic. Główne elementy łuku najlepiej połączyć wkrętami, ale ostatecznie wystarczą galwanizowane gwoździe. Aby poszczególne elementy dobrze przylegały, górną część pionowych słupków możemy naciąć trójkątnie lub w kształcie litery L. Łuk musi być odpowiednio solidny, by był skuteczną podporą dla takich pnączy, jak róże, powojniki, kapryfolium czy innych, odpowiednich do rozmiaru konstrukcji lub takich, których rozrost można łatwo kontrolować dzięki przycinaniu.

1 Słupki układamy na ziemi i mocujemy do nich elementy poziome. Ponieważ nasz łuk ma mieć rustykalny charakter, możemy zrobić to na oko. Wywiercamy otwory i mocujemy szczeble wkrętami.

2 Ponieważ dolne części słupków zostaną wkopane w ziemię lub zalane betonem, należy je zabezpieczyć. Usuwamy więc z nich korę i na całą noc wkładamy do pojemnika ze środkiem impregnującym. Można też dolne końce słupków opalić opalarką.

3. Kiedy już skręcimy boczne ścianki łuku, w ziemi wykopujemy cztery dołki. Należy się upewnić, że ich rozstaw odpowiada rozstawowi słupków. Na dnie każdego dołka wysypujemy warstwę gruzu.

4. Poziomicą sprawdzamy, czy boczne ścianki są ustawione pionowo i na równej wysokości. Następnie przybijamy do słupków tymczasowe łaty drewniane, które usztywnią konstrukcję do czasu, aż beton stwardnieje. Zaprawę betonową Wyrabiamy w stosunku 1:4 cementu do żwiru. Pamiętajmy, by beton wokół słupków dokładnie ubijać. Na końcu kielnią formujemy kopułkę, która zapewni swobodne spływanie wód opadowych. Do dalszych prac przystępujemy dopiero po stwardnieniu betonu, czyli po 24 godzinach.

5. Drabinkę wieńczącą łuk montujemy na ziemi, a następnie ustawiamy na pionowych słupkach i przykręcamy wkrętami.

6. Oto gotowy łuk.