Montaż cieplarni ogrodowej

Jestem niezwykle szczęśliwy, że po wielu latach błąkania się po cieplarniach innych osób wreszcie mogę cieszyć się własną!
Zanim rozpoczniemy rozpakowywanie cieplarni i montaż poszczególnych elementów, przeczytajmy dołączoną instrukcję. Najlepiej kilka razy! Warto zrobić jej kopię i zachować na przyszłość. Dokładnie sprawdźmy, czy w zestawie nie brakuje jakiejś części, które wyszczególniono na załączanej przez producenta liście elementów. Warto nawet przeliczyć śruby i wkręty!

Montaż cieplarni ogrodowej:

1. Za pomocą palików wytyczamy obwód cieplarni – kąty proste wyznaczamy, korzystając z zasady trójkąta egipskiego.

2. Sprawdzamy długość przekątnych wytyczonego prostokąta – powinny być równe. Jeśli wszystkie dokonane pomiary ostatecznie nas zadowolą, możemy mocniej dobić paliki.

3. Wyznaczamy obwód za pomocą nylonowego sznurka.

4. Robimy wykop na głębokość poniżej poziomu przemarzania gruntu, odpowiednio szerszy niż dolne listwy cieplarni. W dno wykopu co 1,5 m wbijamy kołki w taki sposób, aby ich górne powierzchnie znajdowały się w płaszczyźnie terenu. Teraz poziomujemy je, odpowiednio dobijając. Aby uniknąć kopania tunelu pod gotowym fundamentem, lepiej już na tym etapie doprowadzić przewody elektryczne – kable ziemne o odpowiedniej izolacji, ułożone na takiej głębokości, by nie naciąć ich łopatą. Kabel należy ułożyć na podsypce z piasku, potem przysypać warstwą piasku i oznakować taśmą sygnalizacyjną.

5. Wykop wypełniamy betonem do wysokości wbitych wcześniej kołków, cały czas go ubijając, by usunąć pęcherzyki powietrza. Pamiętajmy, aby worków z cementem nie składać bezpośrednio na ziemi. Zwilgotniały cement jest właściwie bezużyteczny. Najlepiej złożyć je na palecie i przykryć folią.

6. Fundamenty okrywamy wilgotnymi matami. Po zawiązaniu się betonu na fundamencie układamy warstwę cegieł. Zewnętrzne krawędzie cegieł powinny pokrywać się z linią wyznaczającą zewnętrzny obwód cieplarni. Jeszcze raz dokładnie sprawdzamy wszystkie kąty i długość przekątnych. Warstwa cegieł musi być idealnie wy-poziomowana. Jeżeli ceglana podmurówka będzie nierówna, cieplarnia będzie się przekrzywiać. Nawet jeśli tego nie zauważymy, to z pewnością usłyszymy – szybko zaczną pękać szyby.

7. Po związaniu zaprawy na cegłach układamy dolny próg cieplarni. Ponownie sprawdzamy długości przekątnych, by były równe. Następnie montujemy elementy tylnej i przedniej ścianki. Upewnijmy się, że otwór drzwiowy znajduje się po właściwej stronie. Nawiercamy otwór w progu i przykręcamy go do ceglanej podmurówki. Głębokość, na jaką należy wywiercić dziurę, zaznaczamy na wiertle taśmą samoprzylepną. Śrubę na razie wkręcamy luźno – później ją dokręcimy.

8. Mocujemy przęsła i pozostałe elementy rusztowania.

9. W dolne ramy szkieletu wstawiamy szyby. Ich ciężar sprawi, że cała konstrukcja nieco osiądzie.

10. Po sprawdzeniu, czy szyby bez problemów wchodzą w ramy, możemy przystąpić do nawiercenia pozostałych otworów w progu i ostatecznego mocowania go do podmurówki. W tym celu w niektórych miejscach konieczne będzie wyciągnięcie szyb. Chociaż krawędzie szyby zabezpiecza guma, warto zachować ostrożność i wykonywać tę pracę w rękawicach.

11. Postępując zgodnie z instrukcją montażu, wstawiamy pozostałe szyby. Nie jest to praca, przy której pośpiech byłby wskazany. Kiedy ściany cieplarni są już przeszklone, w środku możemy zainstalować gniazdka i kontakty.
Z myślą o podlewaniu roślin w cieplarni, pod rurami spustowymi możemy ustawić zbiorniki na deszczówkę.