Oczyszczanie rabaty z chwastów

Oczyszczanie rabaty z chwastów:

1. Aby Zahamować rozwój chwastów wieloletnich, oczyszczamy ziemię z wszystkiego, za wyjątkiem starszych krzewów o zdrewniałych pędach.

2. Usuwamy byliny, których systemy korzeniowe splątane są z korzeniami chwastów. Nie przesadzajmy ich w inne miejsca ogrodu, ponieważ wraz z nimi przeniesiemy tam chwasty. Jeśli chcemy ocalić wybrane rośliny, oczyszczanie przeprowadźmy na wiosnę, przed wykopaniem pobierając sadzonki. Taki materiał jest całkowicie bezpieczny. Kiedy teren jest już oczyszczony, możemy go przekopać, okryć ciemną folią lub zastosować herbicydy.