Wypożyczanie sprzętu budowlanego

Wypożyczanie sprzętu budowlanego

Kuszącą alternatywą dla ręcznego kopania, zwłaszcza w przypadku większych terenów, jest wynajem małych maszyn do prac ziemnych. Jeśli takiego sprzętu potrzebujemy na użytek prywatny, do obsługi maszyn nie są wymagane żadne uprawnienia. Wypożyczenie sprzętu zwiększy wprawdzie koszty całego przedsięwzięcia, przyśpieszy jednak znacznie przygotowanie terenu pod ogród i oszczędzi nam sporo wysiłku. Maszyny będą niezastąpione także w cięższych pracach, np. przy kruszeniu dużych bloków betonowych. Minikoparki i mini traktory doskonale nadają się do wszelkich prac ziemnych i związanych z kształtowaniem terenu.

Na początku musimy dokładnie sprawdzić, w których miejscach i na jakiej głębokości przebiegają ewentualne instalacje elektryczne, wodne czy gazowe. Doskonale się do tego nadaje lokalizator podziemnych instalacji typu CAT (Cable Avoidance Tool). Jeśli zdecydujemy się go wypożyczyć, musimy pamiętać, by postępować zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami producenta. Najczęściej instalacje podziemne lokalizuje się na podstawie mapy geodezyjnej, na którą zostały naniesione. Mapa pomoże nam też wytyczyć trasę, po której będą się przemieszczały pojazdy, nie niszcząc całego terenu. Możemy użyć do tego jaskrawych palików, między którymi rozciągniemy taśmę ostrzegawczą lub zwykły sznurek przewiązany kolorowymi szmatkami. Dodatkowo warto na tabliczkach umieścić informacje o głębokości położenia instalacji. Bardzo ostrożnie używajmy sprzętu pod nisko zwisającymi przewodami energetycznymi. Jeśli korzystamy z czyichś usług, zawsze dokładnie wytłumaczmy, gdzie należy zachować szczególną ostrożność i które strefy omijać. Kiedy teren jest już oczyszczony, przystępujemy do przeorania lub spulchnienia ziemi, używając glebogryzarki i stosując jednocześnie nawóz, jeśli to konieczne. Tego etapu nie można ominąć, zwłaszcza na glebach ciężkich. Podczas spulchniania gleby musimy pamiętać by nie mieszać jej poszczególnych warstw i nie wydobywać na wierzch jałowego podglebia.