Domki dla ptaków cz.1

Rola ptaków jest powszechnie uznana za pożyteczną i w związku z tym stosuje się różne sposoby czynnej ochrony wielu ich gatunków. Jednym z talkach sposobów jest tworzenie dogodnych warunków gniazdowania i zapobieganie głodowaniu ptaków, zwłaszcza w okresie zimy.
Nie wszystkim gatunkom ptaków łatwo jest zapewnić dogodne warunki gniazdowania. Wśród nich wyróżnić można dwie grupy: zamieszkujące dziuple i budujące gniazda otwarte. Do gnieżdżących się w dziuplach należą najbardziej pożyteczne gatunki: sikory, szpaki, pliszki,; muchołówki, sowy i inne. Ptaki; te na skutek usuwania z parków i ogrodów różnych uszkodzonych i wypróchniałych drzew nie znajdują odpowiednich warunków gniazdowania, a polepszająca się ciągle jakość zabiegów pielęgnacji drzew powoduje stałe pogarszanie się tych warunków.
Miejsca gniazdowania można jednak tworzyć sztucznie przez budowanie odpowiednich domków. Znany ornitolog polski, prof. Sokołowski opracował cztery formaty domków o prostej konstrukcji.

tmpb423-1

Przednia ruchoma ścianka domku składa się z dwóch desek, w których znajduje się otwór o określonej średnicy. Ściankę tę można zdejmować w celu usunięcia starych gniazd i oczyszczenia wnętrza domku. Podłużna listwa przybita do ścianki tylnej służy do przymocowania domku do drzewa. Domki można zawieszać w różnych miejscach, nawet tam, gdzie występują pojedyncze drzewa. Przed umieszczeniem domku na drzewie sypie się do jego wnętrza trociny. Domek przymocowuje się przybijając dość luźno listwę do pnia z zachowaniem małego odstępu od powierzchni kory, należy bowiem liczyć się z przyrastaniem grubości pnia. Otwór wejściowy powinien być zwrócony na wschód, a domek lekko pochylony ku przodowi. Domki należy umieszczać tylko na wystarczająco grubych pniach lub konarach, aby po przymocowaniu na sztywno nie było możliwe poruszanie domkiem.
Domki zawiesza się w jasnych miejscach, najlepiej jesienią. Zimą ptaki przyzwyczajają się do domków i chętniej je zasiedlają iw okresie wiosennym.

Domki projektu Sokołowskiego mają następujące wymiary w mm (zgodnie z oznaczeniami na przedstawionym rysunku powyżej).
tmpb76e-1