Domki dla ptaków cz.2

Format 1 jest przeznaczony wyłącznie dla sikor. Średnica otworu uniemożliwia zasiedlenie domku przez wróbla. Zaleca się stosowanie tego formatu w miejscach licznego występowania wróbli.

Format 2 jest przeznaczony dla sikor, kowalika, pełzacza, krętogłowa, muchówki żałobnej, pliszki i dzięcioła.

Format 3 jest domkiem uniwersalnym, w którym oprócz wymienionych gatunków mogą się gnieździć szpaki i dzięcioły.

Format 4 jest przeznaczony dla dudka, gołębia siniaka, kraski, sokoła pustułka i sowy.

W jednym miejscu zaleca się stosowanie domków wszystkich formatów w stosunku 2:3:3:1. Domki największe zawiesza się możliwie wysoko (powyżej 3 m) i dość rzadko, mniejsze zaś niżej (1-3 m) lub zupełnie nisko (poniżej 1 im). Domki mniejsze można umieszczać na wbitych w ziemię palikach.

Domki powinny być co 2-3 lata kontrolowane w celu oczyszczenia, Usunięcia starych, gniazd, sprawdzenia przymocowania itp.
Na terenie parków i ogrodów ptakom budującym gniazda otwarte powinno się również stwarzać możliwości zakładania gniazd wśród pędów krzewów. W tym celu trzeba utrzymywać pewne grupy krzewów silnie zagęszczonych. Odpowiednią gęstość krzewów można uzyskać przez ich cięcie powodujące silne rozkrzewienie.
Niezbędnym uzupełnieniem zakładania domków jest systematyczne dokarmianie ptaków zimą. Znane są wypadki masowego wyniszczenia populacji niektórych pożytecznych ptaków podczas ciężkich zim. Sposób dokarmiania nie może być przypadkowy i powinien polegać na znajomości biologii ptaków, ich potrzeb, zwyczajów itp. Podawanie nieodpowiedniego pokarmu oraz niewłaściwie urządzone karmniki mogą się okazać szkodliwe dla wielu ptaków.

karmnik-domek-heskiZalecanym typem karmnika dla ptaków jest domek heski. Zaletą tego domku jest skuteczne chronienie wykładanego pokarmu przed śniegiem i deszczem. Górna tacka powinna się znajdować tuż pod płaszczyzną okapu, a jeżeli jest niżej, powinna być osłonięta z boku szybkami. Taka dolna służy do wykładania niedużej ilości pokarmu jako przynęty. Opisane karmniki najlepiej jest ustawiać w zacisznych miejscach pod drzewami, krzewami.itp. Pokarm dla ptaków wykłada się od listopada do końca marca, starając się nie robić kilkudniowych przerw. Co pewien czas karmniki należy oczyszczać.
Na terenach, gdzie nie ma naturalnych otworów zbiorników wodnych, zaleca się ustawianie bardzo płytkich naczyń z wodą jako poideł dla ptaków.